Název projektu:
Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.45/02.0027
    Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Olomoucký kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.3
Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.13
Celkové způsobilé náklady: 1 764 468,16 
Datum zahájení: 1. 8. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2014
   

Stručný obsah projektu

    Jedním ze základních předpokladů zvyšování úrovně fyzikálního vzdělávání na základních a středních školách je kvalitně připravený učitel. Projekt si klade za cíl kvalitativní rozvoj dalšího vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje, zaměřený na zvyšování odborných a pedagogických schopností a dovedností využívat aktivizující metody, moderní pomůcky, netradiční organizační formy výuky s ohledem na použití informačních technologií a na environmentální výchovu. Současně je cílem projektu poskytnout učitelům z praxe v rámci jejich dalšího vzdělávání formou interaktivních seminářů možnost získání potřebných kompetencí pro výuku fyziky na různých typech škol s ohledem na nové přístupy k výchovně vzdělávací činnosti fyziky a dalších přírodovědných předmětů.

Název projektu:
Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/02.0002
    Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Olomoucký kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.3
Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.13
Celkové způsobilé náklady: 4 480 988,80 Kč
Datum zahájení: 1. 3. 2010
Datum ukončení: 30. 6. 2012
   

Stručný obsah projektu

    Jedním ze základních předpokladů zvyšování úrovně fyzikálního vzdělávání na základních a středních školách je kvalitně připravený učitel. Projekt si klade za cíl kvalitativní rozvoj dalšího vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje, zaměřený na zvyšování odborných a pedagogických schopností a dovedností využívat aktivizující metody, moderní pomůcky, netradiční organizační formy výuky s ohledem na použití informačních technologií a na environmentální výchovu. Současně je cílem projektu poskytnout učitelům z praxe v rámci jejich dalšího vzdělávání formou interaktivních seminářů možnost získání potřebných kompetencí pro výuku fyziky na různých typech škol s ohledem na nové přístupy k výchovně vzdělávací činnosti fyziky a dalších přírodovědných předmětů.