Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

Cíl projektu

Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II

Jedním ze základních předpokladů zvyšování úrovně fyzikálního vzdělávání na základních a středních školách je kvalitně připravený učitel. Projekt si klade za cíl kvalitativní rozvoj dalšího vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje, zaměřený na zvyšování odborných a pedagogických schopností a dovedností využívat aktivizující metody, moderní pomůcky, netradiční organizační formy s ohledem na použití informačních technologií a na environmentální výchovu. Současně je cílem projektu poskytnout učitelům z praxe v rámci jejich dalšího vzdělávání formou interaktivních seminářů možnost získání potřebných kompetencí pro výuku fyziky na různých typech škol s ohledem na nové přístupy k výchovně vzdělávací činnosti učitele fyziky a dalších přírodovědných předmětů.

Cílem projektu je:

1) VYTVOŘENÍ UCELENÉ A AKREDITOVANÉ NABÍDKY INTERAKTIVNÍCH SEMINÁŘŮ (workshopů) odpovídajících šesti tematickým modulům.

Modul 1 - Kreativita

Modul 2 - Projektování výuky fyziky, učitelé učitelům

Modul 3 - Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Modul 4 - Aspekty environmentální výchovy vee vyučování fyzice

Modul 5 - Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích programů

Modul 6 – Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

 

Součástí realizace projektu bude akreditace vytvořeného programu dalšího vzdělávání učitelů fyziky.

2) REALIZACE SEMINÁŘŮ - WORKSHOPŮ - další vzdělávání učitelů fyziky v Olomouckém kraji

Bude realizován cyklus dalšího vzdělávání učitelů fyziky formou praktických seminářů, workshopů, přednášek, exkurzí na výzkumná pracoviště a konzultací. Aktivity dalšího vzdělávání budou odpovídat výše uvedeným vzdělávacím modulům a budou rozvrženy do celodenních nebo vícedenních seminářů. Většina aktivit bude realizována ve výukových prostorách žadatele a partnera, některé přímo ve výzkumných pracovištích.

Za každý absolvovaný modul obdrží účastník Osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu.

 

Cílová skupina

učitelé fyziky základních a středních škol, popř. učitelé integrovaných přírodovědných předmětů Olomouckého kraje


Cíl projektu

Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji 

Jedním ze základních předpokladů zvyšování úrovně fyzikálního vzdělávání na základních a středních školách je kvalitně připravený učitel. Projekt si klade za cíl kvalitativní rozvoj dalšího vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje, zaměřený na zvyšování odborných a pedagogických schopností a dovedností využívat aktivizující metody, moderní pomůcky, netradiční organizační formy s ohledem na použití informačních technologií a na environmentální výchovu. Současně je cílem projektu poskytnout učitelům z praxe v rámci jejich dalšího vzdělávání formou interaktivních seminářů možnost získání potřebných kompetencí pro výuku fyziky na různých typech škol s ohledem na nové přístupy k výchovně vzdělávací činnosti učitele fyziky a dalších přírodovědných předmětů.