Cílem projektu je:

1) VYTVOŘENÍ UCELENÉ A AKREDITOVANÉ NABÍDKY INTERAKTIVNÍCH SEMINÁŘŮ (workshopů) odpovídajících šesti tematickým modulům.

Modul 1 - Kreativita

Modul 2 - Projektování výuky fyziky – učitelé učitelům

Modul 3 - Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Modul 4 - Environmentální výchova a fyzika

Modul 5 - Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích                      programů

Modul 6 – Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Součástí realizace projektu bude akreditace vytvořeného programu dalšího vzdělávání učitelů fyziky.

2) REALIZACE SEMINÁŘŮ - WORKSHOPŮ - další vzdělávání učitelů fyziky v Olomouckém kraji

Bude realizován cyklus dalšího vzdělávání učitelů fyziky formou praktických seminářů, workshopů, přednášek, exkurzí na výzkumná pracoviště a konzultací. Aktivity dalšího vzdělávání budou odpovídat výše uvedeným vzdělávacím modulům a budou rozvrženy do celodenních nebo vícedenních seminářů. Většina aktivit bude realizována ve výukových prostorách žadatele a partnera, některé přímo ve výzkumných pracovištích.

Za každý absolvovaný modul obdrží účastník Osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu.

 

3) REALIZACE PRAKTICKÝCH SEMINÁŘŮ PO FYZIKÁLNÍCH ÚSTAVECH AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (AV ČR)

Semináře budou připraveny pro učitele Olomouckého kraje v rámci dalšího vzdělávání.

Na pracovištích se uskuteční přednášky, praktické ukázky, lektoři poskytnou účastníkům odborný výklad na jednotlivých pracovištích a seznámí účastníky s technickým zázemím jednotlivých pracovišť. Důraz bude kladen na seznámení účastníků s využitím výsledků výzkumu v běžné praxi, v běžném životě. Účastníci seminářů zhlédnou v činnosti nejnovější fyzikální přístroje (lasery, moderní mikroskopy, dalekohledy, urychlovače, jaderný reaktor a další).

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacích seminářů.

 

Cílová skupina

učitelé fyziky základních a středních škol, popř. učitelé integrovaných přírodovědných předmětů Olomouckého kraje