Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

Počítačem podporovaný experiment

Lektor: Mgr. Jiří Kříž, Slovanské gymnázium Olomouc
Modul 3: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 

Pár zajímavých nápadů učitele fyziky

Lektor: Mgr. Václav Pazdera, Gymnázium, ul. Čajkovského, Olomouc

Modul 2: Projektování výuky fyziky, učitelé učitelům

Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 


Několik osobních pohledů na aktivity doc. O. Lepila u příležitosti jeho jubilea

Lektor: Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

Modul 2: Projektování výuky fyziky, učitelé učitelům

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 

Učíme ve škole 21. století

Lektor: RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Modul 4: Aspekty environmentální výchovy ve vyučování fyzice

Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 

Dynamické modelování v zrcadle času aneb na počátku byl FAMULUS

Lektor: RNDr. Petr Janeček, Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Modul 3: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 

Experiment v učivu o kmitání elektromagnetického oscilátoru

Lektoři: Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Mgr. František Látal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Modul 1: Kreativita

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 

Seminář 4. prosince 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, učebna fyziky
Prezence: 8.00 - 8.30 hodin
Program:

Zahajovací konference projektu

Dovolujeme si Vás pozvat na

Zahajovací konferenci projektu CZ.1.07/1.3.45/02.0027

„Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II“, která se uskuteční v úterý 15. října 2013 od 8.30 do 16.30 hodin v učebně fyziky v nové části budovy Slovanského gymnázia Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13.

Prezence: 8.00 – 8.30

 


Optický systém oka a jeho korekce

Lektor: RNDr. František Pluháček, Ph.D.  (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 16. duben 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Hlasovací zařízení ve výuce fyziky

Lektoři:  Mgr. František Látal, Bc. Malgorzata Michejdová  (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Modul: Kreativita

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 16. duben 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc


Modulový výukový systém rc2000 – µLAB mikrolaboratoř pro elektrotechniku a elektroniku

Modul: Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích programů

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 16. duben 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Polarizace světla - historie a současnost

Lektor: doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.  (Univerzita Hradec Králové)

Modul: Učitelé učitelům

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 4. prosinec 2012

Místo konání: 
 Slovanské gymnázium Olomouc


Proč vidíme viditelné světlo

Lektor: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Modul: Environmentální výchova a fyzika

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 4. prosinec 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Praktický workshop Experimenty se systémem Vernier a Coach

Lektor: Mgr. Jiří Kříž (Slovanské gymnázium Olomouc)

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 4. prosinec 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc


Závěrečná konference projektu


Nanotechnologie a nanověda na prahu 21. století

Lektor: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Modul: Environmentální výchova a fyzika

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. červen 2012

Místo konání: 
 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc


Fyzikální měření v přírodě a v technice

Lektor: Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové)

Modul: Environmentální výchova a fyzika

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. červen 2012

Místo konání: 
 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc


Fotovoltaická elektrárna na střeše PdF MU

Lektor: Mgr. Tomáš Miléř, (Pedagogická fakulta MU, Brno)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno

Pasivní stavitelství

Lektor: RNDr. Jindřiška Svobodová CSc., (Pedagogická fakulta MU Brno)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno

Učebnice fyziky – včera, dnes a zítra

Lektoři:  doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., RNDr. Radmila Hýblová, RNDr. Petr Janeček

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 4

Datum konání: 19. duben 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc