Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

Freewarové programy pro výuku fyziky

Lektoři: doc. RNDr. Oldřich Lepil, RNDr. Petr Janeček

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. duben 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Měření fyzikálních veličin systémem Verniér

lektor: Mgr. Václav Pazdera (Gymnázium Čajkovského Olomouc)

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. duben 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc


Easy Java Simulations a některé další volně šiřitelné programy

Lektor: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. březen 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Experimenty s měřícím systémem IP Coach

Lektor: Mgr. Jiří Kříž, Slovanské gymnázium Olomouc

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. březen 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Fyzika ve fyziologii rostlin

Lektor: RNDr. Martina Špundová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP

Modul: Environmentální výchova a fyzika

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 20. březen 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Radon a životní prostředí

Lektor:  prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (Pedagogická fakulta MU, Brno)

Modul: Environmentální výchova a fyzika

Počet výukových hodin: 6

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Brno


Lékařská přístrojová technika – fyzika ve zdravotnictví

Lektor: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. leden 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Biomechanika a akustika lidského hlasu

Lektor: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., Katedra biofyziky, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. leden 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Biofyzikální experimenty měřené systémem ISES

Lektor: Ing. Bronislav Balek, BALMED, Ivančice

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. leden 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Klimatická gramotnost žáků a učitelů

Lektor: Mgr. Tomáš Miléř, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Modul: Environmentální výchova

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 7. prosinec 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova ve výuce fyziky (Fyzika a kriminalistika)

Lektor: RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Modul: Environmentální výchova

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 7. prosinec 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Oko a jeho optická soustava

Lektor: RNDr. František Pluháček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 7. prosinec 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Centrum popularizace fyziky

Lektoři:
PaedDr. Jozef Beňuška, Ph.D. (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Slovensko)
PaedDr. Ivan Šabo (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Slovensko)

Modul: Projektování výuky fyziky – učitelé učitelům

Počet výukových hodin: 10

Datum konání: 16. - 17. listopad 2011

Místo konání: Centrum popularizace fyziky, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Slovensko

 


Albert Einstein a vznik speciální teorie relativity

Lektor: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Modul: Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích programů

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 18. říjen 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Jaderná energetika – spojení poznatků z fyziky a chemie

Lektor: Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 18. říjen 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Fyzikální experiment podporovaný měřicím systémem PASCO

Lektor: Ing. Miroslav Staněk, Ph.D. (PROFIMEDIA s.r.o.)


Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 18. říjen 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Freeware pro práci se zvukem

Lektor: Mgr. Václav Piskač (Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše)

Modul: Kreativita

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 20. září 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Zrak a sluch

Lektor: Mgr. Václav Piskač (Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše)

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. září 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Význam fyzikálních úloh pro rozvoj myšlení a motivace žáků

Lektor: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)

Modul: Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích programů

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. září 2011


Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Stavba atomu a struktura atomového jádra


lektor: Doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU, Brno)

Modul: Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích programů

Počet výukových hodin: 4

Datum konání: 9. červen 2011