Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

Měření fyzikálních veličin systémem Verniér

lektor: Mgr. Václav Pazdera (Gymnázium Čajkovského Olomouc)

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 2

Datum konání. 9. červen 2011


Magnetické vlastnosti látek (Magnetické vlastnosti komplexních sloučenin jako důsledek štěpení d-orbitalů v krystalovém poli ligandů)

lektor: Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D. (Slovanské gymnázium Olomouc)

Modul: Mezipředmětové vztahy – fyzika – biologie - chemie

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 9. červen 2011


Exkurze do ústavů AV ČR Praha

Lektor: RNDr. Ing. Rostislav Halaš (Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova)

Počet výukových hodin: 30

Datum konání: 5. - 8. duben 2011

Podrobný program

 


Fyzika za hranicemi standardního modelu

Lektor: RNDr. Ing. Rostislav Halaš 

Modul: Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích programů

Počet výukových hodin: 4

Datum konání: 23. březen 2011

Učme žiakov o pohyboch pomocou videoanalýzy

Lektor: RNDr. Zuzana Ješková, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice 

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 23. březen 2011

Videoanalýza jako prostředek didaktické komunikace ve výuce fyziky

Lektor: Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 23. březen 2011


Hvězdárna v Prostějově

Lektor: RNDr. Jiří Prudký

Modul: Kreativita

Počet výukových hodin: 12

Datum konání: 3. - 4. únor 2011

Místo konání: Lidová hvězdárna Prostějov, Kolářovy sady 3348


Vzdáleně ovládané experimenty

Lektor: Mgr. František Látal (PřF UP Olomouc)

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 14. prosinec 2010


Experimenty využívající měřící systém IP Coach

Lektor: Mgr. Jiří Kříž (Slovanské gymnázium Olomouc)

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 14. prosinec 2010


Exkurze do Společné laboratoře optiky UP Olomouc a AV ČR

Lektor: Mgr. Karel Lemr a pracovníci Společné laboratoře

Modul: Nové poznatky ve fyzice a jejich implementace do výuky a školních vzdělávacích programů

Počet výukových hodin: 6

Datum konání: 14. prosinec 2010

Anotace exkurze


Vzdálená laboratoř

Lektor: Mgr. František Látal (PřF UP Olomouc)

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 11. listopad 2010

Elektřina a magnetismus v různých podobách

Lektor: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. (MFF UK Praha)

Modul: Environmentální výchova a fyzika

Počet výukových hodin: 4

Datum konání: 11. listopad 2010


Fyzikální dílna na koleně

Lektoři: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha)

           Ing. Ludvík Němec (katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha)

Modul: Projektování výuky fyziky – Učitelé učitelům

Počet výukových hodin: 4

Datum konání: 11. listopad 2010


Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky

Lektoři: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha)

           RNDr. Irena Dvořáková (katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha)

Modul: Kreativita

Počet výukových hodin: 6

Modul: Užití informačních technologií ve výuce fyziky

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 23. září 2010


Zahajovací konference

Lektoři: RNDr. Dana Mandíková, CSc.(Matematicko fyzikální fakulta UK Praha)

           Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)

Modul: Projektování výuky – Učitelé učitelům

Počet výukových hodin: 6

Datum konání: 15. červen 2010