Podrobně bude předvedena výuka této kapitoly v rozsahu učiva ZŠ podle učebnice FYZIKA pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (FRAUS). Jak si vyrobit vlastní detektor záření? Kde lze kolem nás pořídit přírodní zdroj záření? Bude předveden způsob nejlepší demonstrace vlastností záření. Jak připojit detektor záření přes USB k počítači a měřit pro celou třídu? S vlastním programem to jde nejlépe. Jaké laboratorní úlohy lze měřit? Jaká technika je k tomu potřeba?