V interaktívnej dielni boly poskytnuté návody na demonštrácie a žiacke aktivity zamerané na geometrickú optiku s lacnými a dostupnými pomôckami. Ďalej sa na dielni predstavilo, ako je možné rozvíjať u žiakov predstavy o vlnových vlastnostiach svetla od prvej ukážky po netradičný spôsob merania rýchlosti svetla vo vode. Interaktívnym spôsobom bolo predstavené niekoľko námetov, poskytol sa návod na vytvorenie žiackeho spektroskopu. Celá dielňa bola zároveň zameraná aj na prezentáciu príkladov využitia metódy interaktívnych demonštrácií a interaktívnych experimentov.

Ako bonus bolo niekoľko experimentov s využitím CD nosičov zameraných na mechaniku tuhého telesa.