Anotace:

Experimentální show – fyzikální pokusy zaměřené zejména na využití elektromagnetické indukce a elektromagnetického záření při různých frekvencích.

Pokusy:

- Co umí cívka (silný elektromagnet, uzavřený/otevřený mag. obvod, cívka "kope"). Předměty padající ve vodivé trubce (brzdění v důsledku vzniku vířivých proudů).

- Transformátor a jeho využití v přenosové soustavě (transformace napětí nahoru, účinky elektrického oblouku vzniklého mezi elektrodami na kterých je vysoké napětí, přenos elektrické energie při vysokém napětí pomocí tkaniček od bot, "destrukce" vedení...

- Indukční vařič, princip, pokusy s různými hrnci, ohřev přes polystyren, tavení a hoření hliníku, silové působení na předměty na vařiči, rozsvěcování žárovek různých napětí a příkonů pomocí cívek umístěných nad vařičem

- Žárovky a zářivky svítící "bez zdroje napětí" – pokusy z vf elektromagnetickým polem

- Gama záření - detekce záření, stínění, přírodní a umělé zdroje záření atd.

  a další...

Cílem této sestavy je (mimo jiné) také ukázat, jak různé podoby může mít stejná fyzikální podstata při různých frekvencích. Počínaje "nulovou" frekvencí u elektromagnetu napájeného stejnosměrným proudem, přes 50 Hz např. u transformátorů přenosové soustavy, 25 kHz u indukčního vařiče, 400 MHz u žároviček napájených z antény až po řádově 1020 Hz v případě gama záření.