Co by měl (nejen) učitel fyziky vědět o elektrických rozvodech.

Náplní semináře bylo praktické seznámení se zapojením základních elektrických rozvodů doma či ve školní laboratoři a s činností jejich základních součástí. Účastníci semináře si prakticky vyzkoušeli funkci ochranného kolíku (přesněji funkci ochrany neživých částí elektrických zařízení – např. krytu žehličky – před nebezpečným dotykovým napětím pomocí samočinného odpojení od zdroje). Byla zde porovnána dříve používaná dvouvodičová soustava TN-C (vyskytující se ještě pořád v řadě našich laboratoří a domácností) s bezpečnější třívodičovou soustavou TN-S. Účastníci semináře si vyzkoušeli i funkci proudového chrániče.

Pro velký zájem účastníků se experimentálně nahlédlo do problematiky elektrického výkonu ve střídavém obvodu (okamžitý výkon, činný výkon) a způsobu jeho měření.