V rámci semináru sa lektorka zaoberala fyzikálnymi pojmami v hudobnej akustike. Predvedia niekoľko jednoduchých experimentov so zvukom. Predstavila aktivitu, ktorej výsledkom je zostrojenie hudobného nástroja z plastovej odtokovej trubice. Pri aktivite využila program Audacity, ktorý je vhodný na záznam a analýzu zvuku. Uvedla jeho možné využitie pri nami navrhovanej aktivite. Počas seminára zhotovili ucastnici jednoduchý hudobný nástroj z PET fliaš. Lektorka navrhla i ďalšie aktivity, pri ktorých je možné program Audacity využiť. Počas seminára nechýbalo ani hudobné okienko.