Fyzikální hračky nenásilným způsobem přibližují nějakou přírodní zákonitost nebo jev, ukazují že, fyzika je všude. Mohou demonstrovat nové poznatky a pojmy, lze je použít při prověřování znalostí i opakování.

Pomáhají při experimentování, zvyšují zájem a ovlivňují pozornost, provokují problémy a podněcují diskusi.

Ve vystoupení budou předvedeny ukázky hraček kupovaných i hraček vlastní výroby, včetně zkušeností s jejich využitím v různých etapách vyučovacího procesu. Účastníci se seznámí s návody na zhotovení některých hraček a sami si jich i několik vyrobí. K jejich zhotovení bude použit běžně dostupný nebo odpadový materiál.