Jaderná energetika dodává v současné době zhruba 13 % elektrické energie a patří tak k jejím významným zdrojům. Po úvodu, který připomene na jakých principech je využití jaderné energie založeno, budou probrány různé typy jaderných reaktorů a jejich výhody i slabiny. Podíváme se i na budoucí perspektivní jaderné systémy. Probereme současnou situaci jaderné energetiky ve světě i Evropě a perspektivy tohoto oboru. Budou porovnány výhody i rizika jak z ekonomických tak ekologických hledisek. Podrobněji se podíváme i na bezpečnostní aspekty, jejichž důležitost je možné demonstrovat na havárii jaderné elektrárny Fukušima I v Japonsku.