Vystoupení se zabývalo základními pojmy z mechaniky a jejich přiblížením žákům základních či středních škol pomocí školních pokusů. V některých případech se jednalo o aplikaci důležitých fyzikálních zákonů z mechaniky v reálném životě, v dalších případech byly vysvětleny důležité fyzikální jevy pomocí pokusů.

Příklady experimentů:

Gravitační síla a levitace – jaké jsou dnes k zakoupení pomůcky k levitaci?

Rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby – padostroj a co s ním?

Tepelná roztažnost – hrátky s lahvemi a jejich náplní. Bude se zvětšovat objem?

Newtonovy pohybové zákony – je zákon setrvačnosti k něčemu v životě dobrý? Pojďme si hrát a zkusme třeba pomocí zákonů otevřít láhev, či zachránit vázu.

Tlak – jak si zahrát bezpečně na fakíra a zároveň zvedat těžké předměty?

Jednoduché stroje – hrátky s jednoduchými stroji, které je možné vidět u horolezců.

Těžiště a stabilita tělesa – k čemu se dá využít při výuce oštěp?

Práce, výkon a mechanická energie – zavítejme do světa horolezců a zamysleme se nad nebezpečím v tomto sportu.

Zákon zachování energie – jak je možné projet smyčku smrti? Narazí do nás kyvadlo? Perpetuum mobile v e-shopech na internetu?