Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

JAKÉ JSOU MANTINELY PRO ENERGETICKOU KONCEPCI ČESKÉ REPUBLIKY?

Lektor: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Oddělení jaderné spektroskopie, Ústav jaderné fyziky AV ČR)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 8. duben 2014

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13


Radioaktivita

Lektor: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 4. prosinec 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 
Učíme ve škole 21. století

Lektor: RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 

Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 

Fyzikální měření v přírodě a v technice

Lektor: Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. červen 2012

Místo konání: 
 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc


Nanotechnologie a nanověda na prahu 21. století

Lektor: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. červen 2012

Místo konání: 
 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc


Fotovoltaická elektrárna na střeše PdF MU

Lektor: Mgr. Tomáš Miléř, (Pedagogická fakulta MU, Brno)


Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno

Pasivní stavitelství

Lektor: RNDr. Jindřiška Svobodová CSc., (Pedagogická fakulta MU Brno)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno


Radon a životní prostředí

Lektor: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (Pedagogická fakulta MU, Brno)

Počet výukových hodin: 6

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno

Fyzika ve fyziologii rostlin

Lektor: RNDr. Martina Špundová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. březen 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc


Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova ve výuce fyziky (Fyzika a kriminalistika)

Lektor: RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 7. prosinec 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc