JAKÉ JSOU MANTINELY PRO ENERGETICKOU KONCEPCI ČESKÉ REPUBLIKY?

Lektor: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Oddělení jaderné spektroskopie, Ústav jaderné fyziky AV ČR)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 8. duben 2014

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13


Radioaktivita

Lektor: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 4. prosinec 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 
Učíme ve škole 21. století

Lektor: RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 

Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 15. říjen 2013

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 

Fyzikální měření v přírodě a v technice

Lektor: Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. červen 2012

Místo konání: 
 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc


Nanotechnologie a nanověda na prahu 21. století

Lektor: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 15. červen 2012

Místo konání: 
 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc


Fotovoltaická elektrárna na střeše PdF MU

Lektor: Mgr. Tomáš Miléř, (Pedagogická fakulta MU, Brno)


Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno

Pasivní stavitelství

Lektor: RNDr. Jindřiška Svobodová CSc., (Pedagogická fakulta MU Brno)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno


Radon a životní prostředí

Lektor: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (Pedagogická fakulta MU, Brno)

Počet výukových hodin: 6

Datum konání: 17. květen 2012

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Brno

Fyzika ve fyziologii rostlin

Lektor: RNDr. Martina Špundová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. březen 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc


Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova ve výuce fyziky (Fyzika a kriminalistika)

Lektor: RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 7. prosinec 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc© 2010 design by Martin Faltičko