Anotace:

Seminář se skládá z přednášky a exkurze fotovoltaické elektrárny na střeše PdF MU. Přednáška obsahuje tato témata: vlastnosti slunečního záření (SZ), historie měření SZ, solární konstanta, vliv atmosféry na SZ, vliv SZ na zemské klima, využití SZ pro energetické účely, náměty praktických měření SZ pro vzdělávací účely.