Anotace:

Cílem přednášky je seznámit posluchače s fyzikálními principy, které se uplatňují v základních fyziologických reakcích rostlin – v transportu vody a v primárních procesech fotosyntézy. V přednášce bude vysvětlen princip transportu vody rostlinným xylémem a popsán mechanismus primárních reakcí fotosyntézy v tylakoidních membránách chloroplastů. V další části přednášky budou popsány metody a přístroje pro stanovení obsahu vody v rostlině (psychrometrická metoda, tlakové komůrky a sondy), princip stanovení rychlosti fotosyntézy založený na měření výměny CO2 mezi rostlinou a okolní atmosférou a použití metod chlorofylové fluorescence při studiu reakcí rostlin na stresové faktory (herbicidy, patogeny).Anotace: