Možnosti energetických zdrojů silně závisí na geografických, geologických a podnebných podmínkách daného území. Avšak nejen na nich, závisí také na politických a ekonomických aspektech. V současné době probíhají v energetice ve světě i u nás dramatické změny. Různé státy si vybírají i velmi rozdílné energetické koncepce. Pokud jsou sousedy, tak se zároveň vzájemně i velmi silně ovlivňují. V přednášce budou rozebrány možnosti pro energetickou koncepci České republiky ve srovnání s energetickou koncepcí německou. Budou probrány možnosti obou sousedících států a dopady realizovaných energetických politik. Zároveň také možnost (i nutnost) jejich vzájemné spolupráce.