Anotace:

Přednáška představí nízkoenergetické trendy ve stavitelství za posledních 20 let. Dále bude pozornost věnována měření ekologické šetrnosti ve výstavbě a energetickému zhodnocení budov.