Anotace:

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova má přispívat mimo jiné k rozvoji praktických schopností orientovat se v sociálních situacích, naučit se vést zodpovědný život. Mnohdy dochází k narušení hodnotového žebříčku a pocitu morální zodpovědnosti. Jedinec se dostává až do rozporu se zákonem. Bude ukázán přínos fyziky při odhalování nežádoucích vzorců chování, kdy dochází ke konání trestných činů. Diskutována bude problematika využití biomechaniky, kriminalistické balistiky, daktyloskopie a dalších fyzikálních metod v kriminalistice. Zmíněna bude kriminalistická entomologie, problematika biologických zbraní a využití moderní výpočetní techniky v praktické kriminalistice.

 

Sociální a osobnostní výchova – fyzika a kriminalistika

Fyzika, technika, biologie, výpočetní technika – obory, které se podílejí na odhalování nežádoucích vzorců chování, kdy dochází ke konání trestných činů. V prezentaci bude představena např. otázka zbraní hromadného ničení – biologické zbraně. Z pohledu fyziky se zaměříme na  problematiku využití biomechaniky, kriminalistické balistiky, daktyloskopie a dalších fyzikálních metod v kriminalistice. Zmíněna bude kriminalistická entomologie a využití moderní výpočetní techniky v praktické kriminalistice.  Prezentace bude doplněna praktickým měřením z oblasti trasologie.

 

Sylabus semináře: 

 1. Trestné činy a jejich rozdělení
 2. Zbraně hromadného ničení – definice a základní pojmy, použití hromadných zbraní v minulosti, technologie biologických zbraní, příklady biologických prvků pro výrobu, náklady na výrobu, útok a prevence, antrax, biologické zbraně a terorismus
 3. Fyzika a kriminalistika – historie kriminalistiky, vědecké obory
 4. Fyziodetekční vyšetření, daktyloskopie
 5. Biometrika – dynamika psaní na klávesnici, dynamika podpisu, dynamika chůze (chůze z pohledu fyziky)
 6. Balistika – historie, M.Kalashnikov
 7. Biomechanika – stanovení výšky postavy, biomechanika pádů z výšky, trasologie stop – praktická měření
 8. Mechanoskopie
 9. Soudní entomologie – farma na mrtvoly
 10. Důsledky ekonomické a politické nestability – padělání bankovek, ochranné prvky bankovek
 11. Počítač v kriminalistice – počítačová kriminalita,  ukázky softwaru Digital physiognomy