Anotace:

Různé druhy záření, jejich charakteristika a využití v praxi. Záření a živé organismy. Radon, jeho vlastnosti, produkty rozpadu a zdroje. Měření koncentrace radonu, výskyt a vliv na lidské zdraví. Antiradonová opatření, praktické měření koncentrace radonu ve vzduchu, případně ve vodě.