Pracovní semináře na fyzikálních ústavech AV ČR

V rámci realizace tohoto modulu budou učitelé fyziky v souladu s nově vzniklým vzdělávacím programem vzděláváni v těchto klíčových oblastech:

- získání povědomí o nejnovějších poznatcích vědy a jejich aplikacích v technické praxi a možnosti jejich začlenění do ŠVP s ohledem na mezipředmětové vztahy

Předpokládají se semináře na těchto pracovišťích:

- PALS (Prague Asterix Laser System)

- Fyzikální ústav AV ČR Na Slovance
(vývoj součástí detektoru ATLAS urychlovače LHC v CERNu, výzkum relaxačních procesů v magnetických materiálech a systémech vortexů v různých formách)

- Ústav Fyzikálního inženýrství AFM (interakce kovových adsorbátů s povrchy polovodičů)

- Ústav jaderné fyziky Řež (jaderný reaktor, lineární urychlovač, výroba hologramů)

- Astronomický ústav AV ČR Ondřejov (Historická část observatoře prohlídka areálu s výkladem, Sluneční patrola–prohlídka s výkladem, přednáška s prezentací Pozorování Slunce z kosmu, Sluneční  horizontální spektrograf – odborný výklad)

Semináře odborně zajistí RNDr. Ing. Rostislav Halaš.

Aktivita se bude realizovat formou čtyřdenního výjezdního semináře.

 

Seminář na Hvězdárně v Prostějově

Dvoudenní  seminář, který bude věnován výhradně problematice vzdělávání v astronomii a astrofyzice a uskuteční se na Hvězdárně v Prostějově.

 

Seminář v Centru popularizácie fyziky

Jednou ze vzdělávacích aktivit  bude realizace dvoudenního  semináře s názvem Fyzikální experiment jako motivační faktor, který bude realizován v Centru popularizácie fyziky na gymnáziu Paulínyho - Tótha, v Martině na Slovensku.

Jedinečné didaktické centrum pro výuku fyziky umístěné na střední škole nemá v České republice obdoby. Učitelé fyziky si budou moci aktivně vyzkoušet neskutečné množství experimentů s jednoduchými pomůckami a získají tak inspiraci pro jejich každodenní učitelskou praxi. Lektoři exkurze jsou učitelé střední školy a současně významní slovenští didaktikové.

 

Seminář na výzkumném pracovišti SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

Jednou z aktivit bude seminář na výzkumném pracovišti SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ.

Účastníci semináře navštíví pracoviště, kde byla v dubnu roku 2005  uvedena do ověřovacího provozu největší sluneční elektrárna v České republice s odhadovaným ročním výkonem 40 MWh. Řádný provoz byl zahájen v lednu roku 2006. Součástí systému je měření jeho základních parametrů v reálném čase, jejich vizualizace a možnost další analýzy.