Anotace semináře:

Je astronautika běžnou součástí našeho života? Zdá se, že ano, vždyť od doby startu první umělé
družice Země v roce 1957 již uplynulo více než půl století. Nic se ale nezměnilo na faktu, 
že kosmonautika je jednou z vůdčích disciplín lidské činnosti a tahounem pokroku v mnoha oborech
jiných. Jakými etapami vývoje kosmonautika prošla? Ta kosmonautika, která postupně naplňuje
dávnou touhu lidí přiblížit si a zkoumat nebeská tělesa, ke kterým upírají své zraky snad od nepaměti.
Přednáškový cyklus takové milníky přiblíží.


Program:

3. 2. 2011

ÚVOD – TROCHA KOSMOLOGIE
VYBRANÉ FYZIKÁLNÍ VELIČINY (ASTRONOMICKÁ JEDNOTKA, SVĚTELNÝ ROK)
GEOCENTRICKÝ A HELIOCENTRICKÝ SYSTÉM
HVĚZDY OBECNĚ (VZNIK, VÝVOJ)
HVĚZDA ZVANÁ SLUNCE
SLUNEČNÍ NITRO, SLUNEČNÍ ATMOSFÉRA
SLUNEČNÍ AKTIVITA, BIOMETEOROLOGICKÁ ZÁTĚŽ
ZATMĚNÍ SLUNCE – PRINCIP, DRUHY
NAŠE PLANETÁRNÍ SOUSTAVA KROK ZA KROKEM
PLANETY TYPU ZEMĚ, VČ. MĚSÍCŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY
ZEMĚ A JEJÍ POHYBY VČ. DŮSLEDKŮ
MĚSÍC
PLANETY TYPU JUPITERA VČ. NĚKTERÝCH MĚSÍCŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY
ASTEROIDY
TRPASLIČÍ PLANETY
MEZIPLANETÁRNÍ HMOTA
KOMETY
METEORY, METEORITY
EXOPLANETY (A MOŽNÝ ŽIVOT NA NICH?)
GALAXIE
SOUHVĚZDÍ
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ FILMOVÝ VEČER.

4. 2. 2011

OSOBNOSTI -CIOKOVSKIJ, GODDARD, KOROLJOV, WERNHER VON BRAUN
RAKETY - KONCEPCE RUSKÝCH A AMERICKÝCH RAKET
PRVNÍ DRUŽICE - SPUTNIK, EXPLORER
PRVNÍ PILOTOVANÉ KOSMICKÉ LETY - GAGARIN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI
BOJ O MĚSÍC RUSKÁ A AMERICKÁ VERZE VÝZKUMU MĚSÍCE – ÚSPĚCHY A NEZDARY
RAKETOPLÁN – POPIS, ÚSPĚCHY A TRAGÉDIE
ISS MEZINÁRODNÍ KOSMICKÁ STANICE - POPIS A JEDEN DEN S KOSMONAUTY NA NÍ
JINÍ A JINÉ EUROPEAN SPACE AGENCY A ČESKÁ REPUBLIKA. ČÍNSKÉ, INDICKÉ, ATD. VSTUPY. VÝZKUM PLANET I JINÝCH VESMÍRNÝCH TĚLES. TELEKOMUNIKAČNÍ SATELITY.


Časový harmonogram semináře:

3. 2. 2011 (odjezd z Olomouce 8:30 od budovy SGO tř. J. z Poděbrad)

9. 00 – 12.00 hodin (prezentace Power Point + komentář autora + video)
13.30 – 15.00 hodin (prezentace Power Point + komentář autora + video)
18.30 – 20.00 hodin večerní pozorování

4. 2. 2011

9. 00 – 12.00 hodin (prezentace Power Point + komentář autora + video)

Občerstvení, doprava (olomouc - Prostějov) a ubytování je účastníkům hrazeno z prostředků projektu.