Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

Seminář 17. 5. 2012 - PdF MU Brno, Technické muzeum Brno


Učebnice fyziky – včera, dnes a zítra, Freewarové programy pro výuku fyziky, Měření fyzikálních veličin systémem Verniér - 19. 4. 2012


Easy Java Simulations a některé další volně šiřitelné programy, Experimenty s měřícím systémem IP Coach, Fyzika ve fyziologii rostlin - 20. 3. 2012


Lékařská přístrojová technika – fyzika ve zdravotnictví, Biomechanika a akustika lidského hlasu, Biofyzikální experimenty měřené systémem ISES - 19. 1. 2012


Fyzika a kriminalistika, Klimatická gramotnost žáků a učitelů, Oko a jeho optická soustava - 7. 12. 2011


Fyzikální experiment - Martin, Slovensko - 16. - 17. 11. 2011


Albert Einstein a vznik speciální teorie relativity, Jaderná energetika – spojení poznatků z fyziky a chemie, Fyzikální experiment podporovaný měřicím systémem PASCO - 18. 10. 2011


Význam fyzikálních úloh pro rozvoj myšlení a motivace žáků, Zrak a sluch, Freeware pro práci se zvukem - 20. 9. 2011


Stavba atomu a struktura atomového jádra, Měření fyzikálních veličin systémem Verniér, Magnetické vlastnosti látek - 9. 6. 2011


Praktické semináře ve fyzikálních ústavech AV ČR Praha, Řež, Ondřejov - 5. - 8. duben 2011