Sborník fyzikálních výukových materiálů ze semináře realizovaného dne 15. 10. 2013

Sborník seminárních materiálů II

Sborník seminárních materiálů III

Sborník seminárních materiálů IV


Metodické a pracovní listy - systém Verniér a Coach 6

Atom vodíku - metodický list - Verniér

Atom vodíku - pracovní list

Barometr - metodický list - Coach6

Barometr - pracovní list

Gamabeta - metodický list - Verniér

Gamabeta - pracovní list

Hluk - metodický list - Verniér

Hluk - pracovní list

Izochorický děj - metodický list - Coach 6

Izochorický děj - pracovní list

Izotermický děj - metodický list - Coach 6

Izotermický děj - pracovní list

Radioaktivní pozadí - metodický list - Verniér

Radioaktivní pozadí - pracovní list

Rychlost zvuku - metodický děj - Coach 6

Rychlost zvuku - odraz - metodický list - Coach 6

Rychlost zvuku - pracovní list

Rychlost zvuku - odraz pracovní list

Spektrum - lasert - metodický list - Verniér

Spektrum - laser - pracovní list

Spektrum - plyny - metodický list - Verniér

Spektrum - plyny - pracovní list

Spektrum - zdroje - metodický list - Verniér

Spektrum - zdroje - pracovní list

Třecí síla - metodický list - Coach 6

Třecí síla - pracovní list

Wattmetr - spotřebiče - metodický list - Verniér

Wattmetr - spotřebiče - pracovní list

Wattmetr - světelné zdroje - metodický list - Verniér

Wattmetr - světelné zdroje - pracovní list

 

 

 

Elektřina kolem nás - foto - 4. 12. 2013

Elektřina kolem nás - foto