Sborník studijních materiálů I

Sborník studijních materiálů II

Sborník seminárních materiálů III

Sborník příspěvků zahajovací konference projektu

 

Fyzikálny experiment jednoducho, zaujímavo a zábavně

Sada pracovních listů k systému COACH a LabQuest Vernier


Vzdáleně ovládaný experiment - videonávody, pracovní listy a videoanalýza fyzikálních jevů jsou

vzhledem k velkému objemu dat k dispozici na vyžádání na mailové adrese ufyz.sgo@email.cz. 1. Newtonův zákon

Adaptivní optika

Barevné vidění

Beztížný stav

Biomechanika a akustika lidského hlasu

Boyleův zákon - metodický

Boyleův zákon - pracovní

bungee jumping - pracovní list

Česká energetika

Čísla důležitá

Co je nového v environmentální fyzice - 17. 5. 2012

Fyzika ve fyziologii rostlin

Fyziologie zraku

Jak se snažíme učit fyziku v projektu Heuréka

Jak vysvětlovat skleníkový efekt - 17. 5. 2012

Koherenční zrnitost

Kvantová informace

Lasery

Měření rychlosti světla přímou metodou - metodický

Měření rychlosti světla přímou metodou - pracovní list

Měření rychlosti zvuku odrazem vlny - metodický

Měření rychlosti zvuku odrazem vlny - pracovní

Měření rychlosti zvuku přímou metodou - metodický list

Měření rychlosti zvuku přímou metodou - pracovní list

Měření s počítačem

Měření slunečního záření

Měření smykového tření - metodický

Měření smykového tření - pracovní

Měření teploty plamene termočlánkem - metodický

Měření teploty plamene termočlánkem - pracovní

Měření účinnosti varné konvice - metodický

Měření účinnosti varné konvice - pracovní

Měření zvukových rázů - metodický

Měření zvukových rázů - pracovní

Modelování fyzikálních dějů pomocí programu Modellus 2.5

Modelování fyzikálních dějů programem Modellus 4.01

Nabíjení kondenzátoru - metodický

Nabíjení kondenzátoru - pracovní

Ohyb elektromagnetického záření na štěrbině

Oko a jeho optická soustava

Opakovací písemná práce pro 9. ročník

Pasivní stavitelství

Pokusy s indukčním vařičem

Pozorování tvoření ledu - metodický

Pozorování tvoření ledu - pracovní

Pracovní list

Pracovní listy LabQuest - Verniér

Pracovní listy LabQuest - Verniér 2

Prostorové slyšení

Radon a životní prostředí - 17. 5. 2012

RGB

Sledování změn atmosferického tlaku - metodický

Sledování změn atmosferického tlaku - pracovní

Stavba atomu

Studium fyziky

TIMSS 2007

Trasologie stop

Trasologie stop - Trasologie stop

Učme žiakov o pohyboch pomocou videoanalýzy

Určení tíhového zrychlení z doby kmitu magnetického kyvadla

Vážení vzduchu

Větrný tunel

Videoanalýza jako prostředek didaktické komunikace ve výuce fyziky

Vlastnosti látek - ukázkové hodiny

Vlnění na gumičce (a na pružině) - akustika pokusy

Volný pád v trubici

Voltamperové charakteristiky různých zdrojů světla