Výklad kmitání elektromagnetického oscilátoru se často opírá o analogické děje v mechanických oscilátorech, které se snadno demonstrují. V příspěvku bude ukázáno, že moderní výukové technologie umožňují stejně snadno a jednoduchými prostředky demonstrovat děje v elektromagnetickém oscilátoru. Budou předvedeny demonstrace tlumeného elektromagnetického kmitání, fázového posunu napětí a proudu v oscilačním obvodu LC a děje v oscilátorech vázaných indukční vazbou s podporou systémem Vernier.