Anotace:

Workshop seznámí účastníky s volně dostupnými programy Audacity a Souncard Scope. Po popisu základních vlastností a ovládání programů bude workshop pokračovat ukázkami toho, jak zmíněné programy použít ve výuce akustiky a pro přesná měření krátkých časových úseků.