V rámci realizace tohoto modulu budou učitelé fyziky v souladu s nově vzniklým vzdělávacím programem vzděláváni v těchto klíčových činnostech:

- rozvoj tvořivosti a samostatnosti žáků

- náměty pro heuristickou výuku

- tradiční a netradiční žákovský experiment
  (např. fyzika v peněžence, v lékárničce, v kuchyni, laserová optika)

- praktické semináře - nové pomůcky pro žákovský experiment
  (možnosti žákovských souprav pro výuku fyziky – nabídka trhu, využití, konkrétní práce
   s pomůckami)

- moderní metody výuky částicové fyziky na ZŠ a SŠ

- moderní metody výuky astronomie a astrofyziky na ZŠ a SŠ
  (využití vzdělávacích programů hvězdáren, planetárií, astronomické pozorovatelny
   na školách – propojení s modulem Učitelé učitelům)

 

Jednou z aktivit bude realizace dvoudenního  semináře, který bude věnován výhradně problematice vzdělávání v astronomii a astrofyzice (16 hodin). Seminář se uskuteční na Hvězdárně v Prostějově.