V rámci realizace tohoto modulu budou učitelé fyziky v souladu s nově vzniklým vzdělávacím programem vzděláváni v těchto klíčových oblastech:

- porozumění a úcty ke společnému úsilí přírodních věd a techniky a jejich vzájemných vztahů

- nové poznatky z oborů biofyzika, fyzikální chemie, kvantová chemie

- zařazování mezipředmětových témat do ŠVP (člověk a příroda)

- využití poznatků fyziky v biologii, chemii a naopak (optické klamy, jak vzniká lidský hlas, využití fyzikálních poznatků v lékařské diagnostice, biofyzikální procesy v rostlinách, studium fyziologie rostlin aj.)

- utváření fyzikálního obrazu světa

 

Jednou z aktivit bude pracovní seminář na výzkumném pracovišti UP Olomouc (laboratoře optiky, optometrie, aj.).

Cílem praktického semináře bude účastníky seznámit se zapojením univerzity do vědeckého výzkumu a jeho propojení s praxí.