Fyzikálně-chemické a chemicko-fyzikální souvislosti

Mgr. Jiří Kříž, Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D. - Slovanské gymnázium Olomouc

Počet hodin: 2 + 2

 


Moderní mikroskopie

Lektor: Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Katedra experimentální fyziky)

Počet výukových hodin: 3 

Datum konání: 30. ledna 2014

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13


Akreditace MŠMT

Všechny vzdělávací aktivity pořádané v rámci projektu "Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji" jsou akreditované MŠMT.

Číslo akreditace: 16 606/2010 - 25 - 465

akreditace


Biomechanika a akustika lidského hlasu

Lektor: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., (Katedra biofyziky, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. leden 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc


Lékařská přístrojová technika – fyzika ve zdravotnictví

Lektor: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. leden 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Biofyzikální experimenty měřené systémem ISES

Lektor: Ing. Bronislav Balek, BALMED, Ivančice

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 19. leden 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Oko a jeho optická soustava

Lektor: RNDr. František Pluháček, Ph.D.  (Katedra biofyziky, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Počet výukových hodin: 3


Datum konání: 7. prosinec 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Jaderná energetika – spojení poznatků z fyziky a chemie

Lektor: Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 18. říjen 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Zrak a sluch

Lektor: Mgr. Václav Piskač (Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. září 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Magnetické vlastnosti látek

lektor: Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D. (Slovanské gymnázium Olomouc)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 9. červen 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc© 2010 design by Martin Faltičko