Anotace:

Lidský hlas je základním médiem pro lidskou řeč, která slouží pro mezilidskou komunikaci. Ačkoliv je hlas používán každodenně, většina lidí má jen velmi povrchní povědomí o jeho vzniku. Studium produkce lidského hlasu je výrazně interdisciplinární a prolínají se zde informace a přístupy řady oborů – přírodovědných (akustika, biomechanika), lékařských (m.j. laryngologie, foniatrie), společenských (jazykověda, fonetika, fonologie) i technických (inženýrské aplikace, konečnoprvkové modelování apod.). Přednáška se bude věnovat základním principů tvorby lidského hlasu. Podíváme se na vznik hlasu na lidských hlasivkách a na tvorbu samohlásek vlivem rezonance dutin mezi hlasivkami a rty. Zvuk lidského hlasu bude sledován pomocí jednoduchého osciloskopu a frekvenční analýzy v reálném čase. Podíváme se také na vybrané programy pro syntézu lidského hlasu, které jsou volně dostupné na internetu.