Přednáška, s fyzikálně-chemickou tematikou, bude objasňovat některé vybrané jevy, respektive experimenty z pohledu učitele fyziky a chemie. Budou diskutovány otázky vodivosti, galvanických článků, elektrolýzy a také v neposlední řadě magnetismu. Bude fyzikální a chemický pohled stejný? Na tuto otázku se pokusí přednášející odpovědět nastíněním vybraných fyzikálně-chemických problematik z jiných směrů pohledu - setkání dvou přírodních věd, které k sobě mají hodně blízko.