(Magnetické vlastnosti komplexních sloučenin jako důsledek štěpení d-orbitalů v krystalovém poli ligandů) 

Komplexní (koordinační) sloučeniny patří k významné skupině chemických látek, které jsou dnes studovány nejenom pro svou potenciální biologickou aktivitu1, ale také pro jejich, v některých případech, velmi zajímavé magnetické vlastnosti2. Štěpení d-orbitalů v krystalovém poli ligandů může pro oktaedrickou, tetraedrickou, resp. čtvercovou symetrii a některé konfigurace d-elektronů způsobit dvojí možné uspořádání elektronů, tzv. vysokospinový resp. nízkospinový stav, který je pro určité látky a dané podmínky prostupný (spin – crossover complexes). Měřením magnetické susceptibility χ a stanovením efektivního magnetického momentu μeff. lze určit počet nepárových elektronů. V závislosti na teplotě však tato veličina může u některých látek vykazovat zcela jiné hodnoty. Přednáška bude také zaměřena na výpočet magnetických efektivních momentů z čistě spinové rovnice, resp. z naměřené hodnoty magnetické susceptibility, kde je potřeba uvažovat také se spin – orbitálním příspěvkem.