Sylabus přednášky

 

Úvod do problematiky

 • vznik zrakového vjemu, základní prvky zrakového systému

 

Optický systém lidského oka

 • Stavba optického systému oka
  Stavba lidského oka s důrazem na jeho optickou funkci, optická a zraková osa
 • Základní modely optického systému oka
  Prezentace dvou základních modelů lidského oka, ukázka jednoduchého výpočtu velikosti sítnicového obrazu ve zjednodušeném modelu oka

 

Zraková ostrost

 • Minimální úhlové rozlišení
  Rozlišovací mez oka a její výpočet na základě rozložení fotoreceptorů na sítnici
 • Visus a jeho měření, konstrukce optotypů
  Definice visu jako základního parametru pro hodnocení zrakové ostrosti, konstrukce znaků pro vyšetření visu s možností využití ve školních podmínkách

 

Dioptrické vady oka a jejich korekce

 • Krátkozrakost a dalekozrakost
  Fyzikální popis jednotlivých vad, odpovídající potíže, zásady pro korekci, objasnění vlivu zornice/clony na kvalitu obrazu na sítnici
 • Astigmatismus
  Vidění astigmatického oka, možnosti jednoduchého testování či demonstrace astigmatismu
 • Možnosti řešení refrakčních vad
  Klasické i moderní možnosti korekce refrakční vad – brýle, kontaktní čočky, základní typy a princip laserových refrakčních operací, nitrooční čočky

 

Akomodace a vetchozrakost

 • Parametry akomodace a její změny s věkem
  Blízký a daleký bod oka, amplituda akomodace a její fyziologické změny s věkem
 • Vetchozrakost
  Potíže spojené s vetchozrakostí, současné možnosti korekce včetně multifokálních korekčních pomůcek
 • Měření blízkého bodu akomodace a výpočet amplitudy akomodace
  Jednoduché metody měření blízkého bodu akomodace a následného výpočtu akomodačního rozsahu oka s možností využití ve školních podmínkách – Scheinerův pokus, metoda push-up/push-down

 

Další vady optické soustavy oka

 • Otvorová vada
  Popis a jednoduchá demonstrace této vady v oku
 • Barevná vada
  Disperze světla v optickém prostředí lidského oka, demonstrace a využití při korekci dioptrických vad
 • Noční myopie, myopie prázdného pole, přístrojová myopie
  Příčiny změn dioptrické vady při zhoršených světelných podmínkách, vliv práce s optickými přístroji na zrak

 

Sítnice

 • Stavba a vzhled sítnice
  Prezentace vzhledu sítnice, pozice fotoreceptorů, vzájemná poloha žluté a slepé skvrny
 • Demonstrace slepé skvrny
  Jednoduchý pokus na demonstraci slepé skvrny sítnice oka