Anotace:

Přednáška stručně seznámila účastníky se základy fyziologie vidění a slyšení. Hlavní náplní byly principy barevného vidění a barevného zobrazování (systémy RGB a CMYK). Doplňkem byla část věnovaná prostorové orientaci sluchem a z něj vyplývajícího záznamu hudby ve stereoformátu. Vše bylo podloženo PDF prezentacemi a hudebními ukázkami určenými pro výuku.