V rámci realizace tohoto modulu budou učitelé fyziky v souladu s nově vzniklým vzdělávacím programem vzděláváni v těchto klíčových oblastech:

- vztah výuky fyziky k fyzikálně technickým vědám

- nové pojetí tradičních témat fyziky

- nové poznatky fyziky a jejich praktické aplikace (pokroky elektroniky, nanotechnologie, kvantová optika, deterministický chaos, aj.)

 

Jednou z aktivit bude pracovní seminář na výzkumném pracovišti UP Olomouc (centrum výzkumu nanomateriálů, mikroskopie atomárních sil).

Cílem praktického semináře bude účastníky seznámit se zapojením univerzity do vědeckého výzkumu a jeho propojení s praxí.