Nové objevy ve fyzice elementárních částic a jejich zařazení do učiva fyziky na ZŠ a SŠ
(aneb co by neměl přehlédnout učitel fyziky třetího tisíciletí)

Fyzika za hranicemi standardního modelu.
… aneb dočkáme se zrodu nové fyziky?

- Vývoj fyzikálního obrazu světa

- Standardní model – nejlepší současná fyzikální teorie

- Přehled částic standardního modelu

- Heisenbergův princip neurčitosti a interakce ve světle moderní vědy

- Interakce standardního modelu

- Nedostatky standardního modelu, nevyřešené problémy

- Higgsův mechanismus

- Teorie jdoucí za hranice standardního modelu

- Urychlovač částic – druhy, konstrukce a funkce

- CERN, LHC

- Detektory částic – konstrukce, funkce

- Detektory a experimenty na LHC