Anotace:

Seminář se věnuje problematice fyzikálních úloh v rámci výuky fyziky na středních školách. Podle výzkumů (ale i ze zkušenosti mnohých učitelek a učitelů) je řešení zejména kvantitativních fyzikálních úloh pro žáky velmi neoblíbená činnost. Na druhou stranu na tuto činnost nelze rezignovat, protože umožňuje rozvoj myšlení žáků. Nelze také rezignovat na systematičnost při fyzikálním vzdělávání a podporovat pouze to, co žáky bezprostředně baví. Jakými cestami lze nicméně zatraktivnit řešení úloh pro žáky? Kromě motivačního aspektu bude věnována pozornost také různým typům úloh a možnostem, jak bychom se měli nad zařazováním úloh do výuky zamýšlet. Vše bude dokladováno na konkrétních úlohách. Účastníci obdrží také publikaci "Fyzikální úlohy pro střední školy" přednášejícího, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství Prometheus. Seminář bude pojat částečně jako přednáška a částečně jako diskuze.