Univerzita Palackého v Olomouci                              

Křížkovského 8                                    

771 47 Olomouc

http://www.upol.cz                            UP

 

Přírodovědecká fakulta                  

tř. Svobody 26

771 46 Olomouc

http://www.upol.cz/fakulty/prf

 

Katedra experimentální fyziky

tř. 17. listopadu 50

771 46 Olomouc

http://exfyz.upol.cz

 

Partner zabezpečuje tyto činnosti:

Podílí se na aktivitách souvisejících s projektem

Připomínkuje a hodnotí výstupy projektu

Podílí se na organizaci seminářů přípravného vzdělávání školitelů

Podílí se na organizaci seminářů dalšího vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje

Podílí se na přípravě studijních textů

Podílí se na popularizaci a zveřejňování výsledků projektu