Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

Experimenty s měřícím systémem IP Coach

Lektor: Mgr. Jiří Kříž (Slovanské gymnázium Olomouc)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. březen 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Easy Java Simulations a některé další volně šiřitelné programy

Lektor: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 20. březen 2012

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Fyzikální experiment podporovaný měřicím systémem PASCO

Lektor: Ing. Miroslav Staněk, Ph.D.   (PROFIMEDIA s.r.o.)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 18. říjen 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Akreditace MŠMT

Všechny vzdělávací aktivity pořádané v rámci projektu "Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji" jsou akreditované MŠMT.

Číslo akreditace: 16 606/2010 - 25 - 465

akreditace


Měření fyzikálních veličin systémem VERNIÉR

lektor: Mgr. Václav Pazdera (Gymnázium Čajkovského Olomouc)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 9. červen 2011

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc


Učme žiakov o pohyboch pomocou videoanalýzy

Lektor: RNDr. Zuzana Ješková, PhD., (Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 23. březen 2011


Videoanalýza jako prostředek didaktické komunikace ve výuce fyziky

Lektor: Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 23. březen 2011


Experimenty podporované LabQest a IP Coach

Lektor: Mgr. Jiří Kříž (Slovanské gymnázium Olomouc)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 14. prosinec 2010


Vzdálená laboratoř

Lektor: Mgr. František Látal (PřF UP Olomouc)

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 14. prosinec 2010


Počet výukových hodin: 1

Datum konání: 11. listopad 2010


Experimenty s počítačem

Lektor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 23. září 2010