V rámci realizace tohoto modulu budou učitelé fyziky v souladu s nově vzniklým vzdělávacím programem vzděláváni v těchto klíčových činnostech:

- počítačem podporovaný experiment (systém COACH, LABQUEST, PASCO, ROBOLAB)

- didaktický software pro výuku fyziky, multimediální programy

- využití e-learningu ve výuce fyziky

- dynamické modelování fyzikálních dějů pomocí speciálního softwaru

- didaktické využití informačních zdrojů na webu, aplety v hodinách fyziky

- videoanalýza pohybů, digitální fotografie a videozáznam jako učební pomůcka

 

Jednou z  aktivit bude realizace praktického semináře, který se bude věnovat experimentům podporovaných systémem COACH. Učitelé budou rozděleni do menších pracovních skupin a budou provádět experimenty jako žáci ve výuce. Budou mít připravené pracovní listy a návody pro práci se systémem COACH.

Formou demonstračních experimentů budou učitelé proškoleni v  možnosti využití dalších  systémů – LABQUEST, PASCO, které umožňují propojení s počítačem a zpracování dat přímo v PC. Budou připraveny ukázky použití školních experimentálních systémů, jednotlivých čidel, možnosti využití v jiných přírodovědných předmětech (chemie, biologie).