Anotace:

Volně šiřitelné programy pro modelování fyzikálních dějů. Praktické seznámení s programem pro dynamické modelování Modellus 2.5 (česká verze, ukázky připravil RNDr. P. Janeček) a Modellus 4.01 (anglická verze). Příklady dynamického modelování v učivu mechaniky a elektromagnetismu. Program Algodoo 2.0.1 se slovenskou lokalizací pro zábavné interaktivní modelování. Program SciDAVis s českou lokalizací pro zpracování dat např. ve fyzikálním praktiku. Ukázka využití geometrického softwaru GEONEXT ve výuce paprskové optiky.