Výběr fyzikálních experimentů, ve kterých lze využít zvukovou kartu počítače jako měřicí zařízení a ve kterých se používají cenově dostupné fyzikální pomůcky jako např. laserové ukazovátko, fotodioda, elektretový mikrofon apod. Výhodou těchto experimentů je zejména nízká pořizovací cena základních pomůcek a skutečnost, že všechny navržené experimenty si může žák kdykoliv doma zopakovat za předpokladu, že vlastní počítač.

Podrobné postupy práce i laboratorní protokoly k jednotlivým experimentům jsou postupně zveřejňovány nahttp://www.sclpx.eu. Pro záznam a vyhodnocení naměřeného signálu a hodnot měřených fyzikálních veličin jsou využity freewarové programy Free Audio Editor a Visual Analyser.