Aktuality

Udržitelnost projektu
V rámci udržitelnosti projektu Slovanské gymnázium připravilo ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností a pobočkou JČMF v Olomouci na období září 2016 – červen 2017 cyklus akreditovaných celodenních seminářů (č.j.: MŠMT – 33312/2013-1-776), kterými navazuje na realizaci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
Všichni zaregistrovaní učitelé, kteří se seminářů účastnili v rámci projektu jsou o jednotlivých akcích informováni přímo mailem, další zájemci se mohou přihlásit přes ufyz.sgo@emailcz.


4. 1. 2016
Ukončení projektu
Projekt pro učitele fyziky byl ukončen v prosinci 2014. Pokud se Vám naše semináře líbily a byly Vám přínosem sledujte naše webové stránky, pokračování bude ve školním roce 2016/2017 v rámci udržitelnosti. Bohužel již bez dotací z EU, takže za malý poplatek.
Učitelé, kteří jsou v naší databázi budou o každé akci včas informováni mailem.
11. 1. 2015

Střídavé proudy třikrát jinak

Lektoři: Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Mgr. František Látal, Ph.D., 
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 

Počet výukových hodin: 3

Datum konání: 14. květen 2014

Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13

 
Učivo o střídavých proudech patří k základním poznatkům středoškolské fyziky a jeho význam není dán jen využitím v energetice, ale je i obecnějším základem pro výklad dějů v elektrických obvodech. Moderní výukové technologie umožňují novými postupy velmi názorně demonstrovat děje v obvodech střídavého proudu. Podrobně byla uvedena metodika výkladu dějů v jednoduchých obvodech s R, L, C a ve složených obvodech s RLC v sérii a paralelně, založená na reálném experimentu podporovaném systémem Vernier, dynamických modelech vytvořených programem Modellus 4.01 a na simulaci dějů v obvodech pomocí programu Edison 4. Účastníci semináře obdrželi návody pro realizaci experimentů a CD se soubory programů pro modelování dějů v obvodech střídavého proudu programem Modellus 4.01.