Anotace:

Vývoj učebnic fyziky od klasické učebnice směrem k učebním materiálům v elektronické podobě. Příklady současných koncepcí učebnic fyziky. Prezentace nového, 5. přepracovaného vydání nejužívanější středoškolské učebnice fyziky (Lepil. O. – Bednařík, M. – Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy I a II, Prometheus, Praha 2012), prezentace doplňkových materiálů na CD (spolupráce: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.), animace fyzikálních dějů (autoři: RNDr. P. Janeček a ing. Z. Burjan), videoexperimenty (autoři: Mgr. L. Filipenská, Mgr. Mgr. Pavel Böhm, Mgr. Jakub Jermář).