Název projektu:
Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II
Zkrácený název projektu: Rozvoj kompetencí učitelů fyziky  
Název projektu anglicky: Profession Competence Development of Secondary and Basic school Teachers in the District of olomouc II  
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.45/02.0027
Číslo operačního programu: CZ.1.07
    Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Olomoucký kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.3
Typ projektu: grantový
Kód prioritní tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.45/02.0027
Celkové způsobilé náklady:  1 764 468,16 
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014
   
   
Název projektu:
Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji
Zkrácený název projektu: Rozvoj kompetencí učitelů fyziky  
Název projektu anglicky: Profession Competence Development of Secondary and Basic school Teachers in the District of olomouc  
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/02.0002
Číslo operačního programu: CZ.1.07
    Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Olomoucký kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.3
Typ projektu: grantový
Kód prioritní tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.13
Celkové způsobilé náklady: 4 480 988,80 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2012