ZÁKLADNÍ POJMY Z MECHANIKY VE ŠKOLNÍCH EXPERIMENTECH

Lektor: Mgr. Pavel Kabrhel (Katedra fyziky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové)

Počet výukových hodin: 2

Datum konání: 12. března 2014


Pár zajímavých nápadů učitele fyziky

Lektor: Mgr. Václav Pazdera, Gymnázium, ul. Čajkovského, Olomouc

Počet výukových hodin: 1
Datum konání: 15. říjen 2013
Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Několik osobních pohledů na aktivity doc. O. Lepila u příležitosti jeho jubilea

Lektor:  Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Počet výukových hodin: 2
Datum konání: 15. říjen 2013
Místo konání: Slovanské gymnázium Olomouc

Akreditace MŠMT

Všechny vzdělávací aktivity pořádané v rámci projektu "Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji" jsou akreditované MŠMT.

Číslo akreditace: 16 606/2010 - 25 - 465

akreditace


Centrum popularizace fyziky

Lektoři:
PaedDr. Jozef Beňuška, Ph.D. (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Slovensko)
PaedDr. Ivan Šabo   (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Slovensko)

Téma:  
Centrum popularizácie fyziky anebo
Exkluzivní výběr jednoduchých experimentů z fyziky pod názvem "Dobrodružná fyzika"


Počet výukových hodin: 10

Datum konání: 16. - 17. listopad 2011

Místo konání: Centrum popularizace fyziky, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Slovensko


Fyzikální dílna na koleně

Lektoři:  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha)

            Ing. Ludvík Němec (katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha)

Pozvánka na seminář

Počet výukových hodin: 4

Datum konání: 11. listopad 2010


Zahajovací konference

Lektoři: RNDr. Dana Mandíková, CSc.(Matematicko fyzikální fakulta UK Praha)

           Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)

           Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)

Program konference v pdf


Počet výukových hodin: 6

Datum konání: 15. červen 2010


Projektování výuky, učitelé učitelům© 2010 design by Martin Faltičko