V prostorách Astronomické pozorovatelny M. R. Štefánika vzniklo Centrum popularizácie fyziky. Jeho zakladatelé si dali za cíl popularizovat zprostředkování fyzikálních poznatků pro žáky, studenty a laickou veřejnost, nenáročnou formou prostřednictvím jednoduchých experimentálních činností, do kterých jsou zapojení účastníci.

 

Program:

Sraz účastníků: 16. 11. 2011 v 12:45, Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc

Odjezd: 16. 11. 2011 v 13:00, Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc

Návrat: 17. 11. 2011 kolem 18 hodiny ke Slovanskému gymnáziu, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc

Náklady na dopravu i ubytování budou všem účastníkům hrazeny z prostředků projektu. Zajištěna je také strava. Nebude zajištěn pitný režim.